dr hab. prof. UR
Uniwersytet Rzeszowski

Status konta użytkownika to Zatwierdzono
dr hab. prof. UR

Instytut Historii
Zakład Historii Historiografii i Metodologii Historii
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

https://orcid.org/0000-0002-1905-8005
historia historiografii

historia historiografii

2002 - stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, Wydział Socjologiczno-Historyczny UR; tytuł pracy doktorskiej "Żydzi w polskiej myśli doby porozbiorowej (1795-1914). Syntezy, parasyntezy i podręczniki dziejów ojczystych"; promotor prof. dr hab. Jerzy Maternicki
2013 - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii-historii historiografii; Wydział Socjologiczno-Historyczny UR; na podstawie książki "Lwowskie środowisko historyczne w okresie międzywojennym (1918-1939)"
2014 - stanowisko profesora UR.

„Wspólne dziedzictwo. Historiografia polska i ukraińska we Lwowie w XIX i XX wieku ( do 1939 r.)”, NPRH, w latach 2012-2016, Uniwersytet Rzeszowski, wykonawca.

Żydzi w polskiej myśli doby porozbiorowej (1795-1914). Syntezy, parasyntezy i podręczniki dziejów ojczystych, Rzeszów 2004
Lwowskie środowisko historyczne w okresie międzywojennym (1918-1939), Rzeszów 2012.
(współredakcja) Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie (do 1939 r.), red. J. Maternicki, J. Pisulińska, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2016, s.147-176.

Historia historiografii z elementami metodologii historii
Historiografia XX i XXI wieku
Metodologia historii

Towarzystwo Historiograficzne
Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich
Polskie Towarzystwo Historyczne - oddział w Rzeszowie