Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Status konta użytkownika to Zatwierdzono
dr hab, profesor UJ

Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

0000-0002-8597-9320
metodologia historii, inne pokrewne

obecne zainteresowania: historia mówiona; antropologia i historia ciała i pracy
current research interests: oral history; anthropology and history of body & work

afiliacje/academic appointments:
2019 - profesor uczelni/associate professor, Instytut Historii/Institute of History, Uniwersytet Jagielloński/Jagiellonian University
2003 - 2019 adiunkt/adjunct professor, Instytut Historii/Institute of History, Uniwersytet Jagielloński/Jagiellonian University
2001 - 2003 asystent/assistant, Instytut Historii/Institute of History, Uniwersytet Jagielloński/Jagiellonian University

stopnie/degrees:
2011 habilitacja/Ph.D with habilitation in social history of XIX and XX centuries and methodology of history, Uniwersytet Jagielloński
2001 doktorat/Ph.D. in history and methodology of history, Uniwersytet Jagielloński
1995 magisterium/M. A. in history, Uniwersytet Jagielloński

wykształcenie/education
1997 Sociology Department, University of Kent at Canterbury, United Kingdom (supervisor: prof. Clive Church)
1992 - 1995 studia na kierunku socjologia/sociology studies, Wydział Filozoficzny/ Faculty of Philosophy, UJ/Jagiellonian University
1990 - 1995 studia historyczne/history studies, Wydział Historyczny/Faculty of History, UJ/Jagiellonian University

International Advisory Council of Oral History Center at University of Winnipeg (Canada)


'Oral History Review", Oxford University Press (editorial board, 2008–2012)
"Stan Rzeczy", Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii/University of Warsaw, Institute of Sociology (editorial board, 2011-2016),
"Rocznik Antropologii Historii", Polish Historical Association (editorial board, since 2010)
"Historyka. Studia Metodologiczne", Polish Academy of Sciences/Institute of History, Jagiellonian University (editorial board, since 1998)
"Wrocławski Rocznik Historii Mówionej" (rada naukowa/advisory council, since 2011)

2017: Nominacja (wraz z M. Stasiakiem) do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego za książkę "Stadion na peryferiach" (Universitas, Kraków 2016) / nomination to Kazimierz Moczarski Historical Award for "Stadion na peryferiach" (together with M. Stasiak)
2018 Nagroda Rektora UJ za osiągnięcia naukowe/Jagiellonian University Rector's Prize
2017 Nagroda Rektora UJ za osiągnięcia naukowe/Jagiellonian University Rector's Prize

2002 Center for Advanced Holocaust Studies, United States Holocaust Memorial Museum, Washington, DC, USA - post-doc
2001 E.M. Remarque Institute for European Studies, New York University, USA (opiekun naukowy/supervisor: prof. Tony Judt) - post-doc
1997 Sociology Department, University of Kent at Canterbury, United Kingdom (opiekun naukowy/supervisor: prof. Clive Church)

Kierownik/Principal Investigator:
2021 - 2024 - Lokalni historycy i zmiana systemowa w Polsce - transfery idei (1984-1998)/Local historians and transformation in Poland - the transfer of ideas (1984-1998), Narodowe Centrum Nauki, OPUS
2021-2022 - Praca jako doświadczenie cielesne. Reprezentacje dziedzictwa pracy industrialnej w Europie (badania pilotażowe)/Work as a Bodily Experience. The Representations of Cultural Heritage of Industrial Work in Europe (pilot research), Strategiczny Program Inicjatywa Doskonałości UJ, POB Heritage
2016 – 2019 Re-inspekcja źródeł wywołanych/Oral History Re-inspected, Narodowe Centrum Nauki, OPUS, nr 2015/19/B/HS3/01761
2012 – 2016 Sport na polskiej prowincji: znaczenia i tożsamości. Studium z antropologii historycznej, Narodowe Centrum Nauki, OPUS, nr 2011/03/B/HS3/00642
2006 - 2008 Narodowe Siły Zbrojne na Białostocczyźnie. Dyskursy pamięci, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr N 108 012 31/0268

Wykonawca/Investigator:
2015 – 2016 Oral History – Cultural Heritage of Poland and Iceland, EEA Grants, The Icelandic Research Centre for Innovation and Economic Growth in Reykjavik & Ośrodek Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu
2007 - 2009 Style życia w PRL. Historia i antropologia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr N N108 112934, Kierownik/PI: prof. Cz. Robotycki

2020/21
studia I i II st: Kulturowa historia Polski (seminarium mgr); Historia wizualna; Autobiografia 'zwykłego człowieka' (XIX-XX w); Teoria ugruntowana w badaniach historycznych; Uncertainty, Crisis and Futures in CEE and Beyond
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ: Research Design; Wybrane zagadnienia metodologii historii

2021/22
studia I i II st: Kultura i społeczeństwo XIX-XXI w: mikrohistoria, regionalistyka, ochrona dziedzictwa (seminarium mgr); Historia wizualna; Autobiografia 'zwykłego człowieka' (XIX-XX w); Wybrane zagadnienia metodologii historii i historii historiografii; The Cultural Heritage of Industrial Work
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ: Research Design; Wybrane zagadnienia metodologii historii

członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej/founding member of Polish Oral History Association
Polskie Towarzystwo Historyczne/Polish Historical Association
European Society for Environmental History
International Oral History Association
Oral History Association (USA)

kajakarstwo turystyczne i 4 arowa działka ROD ;)