Dr hab. Piotr WITEK, prof. UMCS, Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Status konta użytkownika to Zatwierdzono
dr hab.

Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

metodologia historii, teoria historii, inne pokrewne

teoria i metodologia historii, historia wizualna, humanistyka cyfrowa