Instytut Historii, Uniwersytet Łódzki

Status konta użytkownika to Zatwierdzono
prof. dr hab.

Instytut Historii
Uniwersytet Łódzki
ul. A. Kamińskiego 27a
90-220 Łódź

0000-0002-1458-1657
historia historiografii

historiografia okresu PRL-u, rosyjska i radziecka historiografia XIX i XX w., emigracyjne dziejopisarstwo polskie po 1945 r.

Stypendysta m. in.:
- Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce w Polsce,
- Polonia Aid Foundation Trust,
- Fundacji Kościuszkowskiej.

Ostatnio opublikował:
- „Mam na Pana nowy zamach…” Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946-2000, wybór oprac. S. M. Nowinowski, R. Stobiecki przy współpracy A. Brzezińskiej i M. Przybysz-Gralewskiej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2019, t. 1-3;
- Historiografia PRL. Zamiast podręcznika, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2020;
- „Historio, historio, cóżeś ty za pani”. Eseje historiograficzne, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2021;
- R. Stobiecki, T. Siewierski, Zamiast pamiętnika. O historii, o rybach i nie tylko, Warszawa 2023.

Członek Kapituły Nagrody im. Pierwszego Rektora UŁ prof. T. Kotarbińskiego oraz Nagrody Jerzego Giedroycia UMCS.