dr hab., profesor IH PAN

Status konta użytkownika to Zatwierdzono

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

0000-0001-9621-457X
historia historiografii, teoria historii

historia społeczna i kulturowa czasów wczesnonowożytnych
teoria historii
historia historiografii

dr hab., profesor IH PAN, zajmuje się historią społeczną i kulturową czasów wczesnonowożytnych oraz teorią historii i historią historiografii. Autor m.in. książek: "Zelman Wolfowicz i jego rządy w starostwie drohobyckim w połowie XVIII w." (Kraków 2020); "Upodobanie. Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII–XVIII wieku. Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia" (Wrocław 2012), "Krótkie trwanie. Problemy historiografii francuskiej lat dziewięćdziesiątych XX wieku" (Warszawa 2004); "Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII wieku" (Warszawa 2001).

"Odrodzenie i Reformacja w Polsce" ( http://oir-ihpan.edu.pl )