Dr hab, prof UMK

Status konta użytkownika to Zatwierdzono
Dr hab, prof UMK

Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

https://orcid.org/0000-0002-5997-5844
historia historiografii, metodologia historii

Etnografia myśli współczesnej w dziedzinie historii i pozaakademickich form historii

W latach 1990-1995 studia w Instytucie Archeologii i Etnologii UMK (indywidualny program studiów w zakresie etnoarcheologii. W latach 1992-1996 studia w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK (historia). Doktorat w 2002 na UMK (Historia jako nauka o Człowieku. Studium metodologiczne twórczości Witolda Kuli) i habilitacja tamże w 2012 (Historia jako wiedza lokalna. „Antropologiczne przesunięcie” w badaniach nad historiografią PRL).

- Antropologizowanie historii: studium metodologiczne twórczości Witolda Kuli, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2004.
(redakcja) Granice dyscyplin-arne w humanistyce, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2006.
- (redakcja) Karol Górski, Społeczne podstawy kultury: zbiór prac, red. wyd. i przedm. Wojciech Piasek, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2006.
- (redakcja) Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2007.
- (redakcja) Rzeczy i ludzie: humanistyka wobec materialności, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2008.
- (redakcja) Karol Górski, Zarys dziejów katolicyzmu polskiego, red. wyd. Wojciech Piasek, Wojciech Szramowski, przedm. Wojciech Piasek, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2008.
- (redakcja) Antropologizowanie humanistyki: zjawisko, proces, perspektywy, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2009.
- (redakcja) "Zwroty" badawcze w humanistyce: konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno-instytucjonalne, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2010.
- Historia jako wiedza lokalna: "antropologiczne przesunięcie" w badaniach nad historiografią PRL, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2011.
- (redakcja) Nowa archiwistyka - archiwa i archiwistyka w ponowoczesnym kontekście kulturowym, Toruńskie Konfrontacje Archiwalne t. 4, red. W. Chorążyczewski, W. Piasek, A. Rosa, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2014
- (redakcja) Jerzy Wojtowicz, historyk gospodarki, społeczeństwa i kultury doby nowożytnej. Indywidualny przypadek z historiografii PRL, red. K. Maliszewski, W. Piasek, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015
- (redakcja) Jerzy Wojtowicz, Miasto europejskie w epoce Oświecenia i Rewolucji Francuskiej, edycja i wstęp W. Piasek, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2017.
- (redakcja) Ludwik Kolankowski. Dzieło i życie - indywidualny przypadek historiograficzny, red. P. Oliński, W. Piasek, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2017.
- (redakcja) Historia - Klimat - Przyroda. Perspektywa antropocentryczna, red. P. Oliński, W. Piasek, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2017.
- Anthropologising History: a Historiographic and Methodological Case Study of Witold Kula, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2018.
- Notatki z etnografii myśli współczesnej w dziedzinie historii. Informacje etnograficzne, diagnozy i wielkie kwestie, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2019.
- (redakcja) Niewidza(l)nie. Kobiety i historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, A. Derra, A. M. Kola, W. Piasek, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2020.
- (redakcja) Archiwistyka - Archiwum - Kultura. Antologia, red. W. Chorążyczewski, W. Piasek, A. Rosa, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 2020.
(redakcja) Interpretacje przyrody w przeszłości, red. P. Oliński, W. Piasek, R. Piętka, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 2020.

Polskie Towarzystwo Historyczne, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze