Przykładowy sylabus do działu "Metodologia"

Rodzaj zajęć - KW/WY/Lab.: zzx

Kto prowadzi: zxx

Gdzie: xx

Kiedy: zxx