Wprowadzenie do historii (Ewa Domańska, Wydział Historii UAM)
Opis kursu:

„Wprowadzenie do historii”, „e-historia” i „Formy wypowiedzi akademickiej” stanowią blok przedmiotów wprowadzających do studiów historycznych i należy je traktować łącznie, stąd niektóre omawiane podczas zajęć zagadnienia są podobne, ale prezentowane są w różnych aspektach i kontekstach. Zajęcia z “Wprowadzenia do historii” przygotowują studentów do podjęcia podstawowych rodzajów aktywności intelektualnej związanej z uczestnictwem w zajęciach uniwersyteckich na kierunku historia, zapoznają z podstawami wiedzy na temat historii jako specyficznego podejścia do przeszłości i dyscypliny naukowej. Ich problematyka koncentruje się wokół omówienia specyfiki i statusu historii wśród innych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych, ukazania historii jako opartej na źródłach wiedzy krytycznej (problem źródeł wywołanych); myślenia historycznego oraz jego znaczenia we współczesnym świecie, roli historyka w budowaniu wiedzy o przeszłości, problemu upolitycznienia historii oraz etyki badań naukowych.


Tytuł: Wprowadzenie do historii (Ewa Domańska, Wydział Historii UAM)

Przedmiot: Wprowadzenie do historii

Rodzaj zajęć - KW/WY/Lab.: KW

Kto prowadzi: Ewa Domańska

Gdzie: TEAMS - zajęcia w trybie wideokonferencji w czasie rzeczywistym

Kiedy: semestr zimowy 2020-2021; poniedziałek, godz. 12:30-14:00, s. 3.138 / 14:15-15:45, s. 3.138

Dla kogo: Historia I rok

Link