Kolokwium Sekcji Młodych Badaczy Komisji THHiMH: Jakub Dadlez “Historyczny problem nowoczesności”, czwartek 27 października 2022 o godz. 17:00 (online: Teams)

Sekcji Młodych Badaczy Komisji Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii

zaprasza na

spotkanie z Jakubem Dadlezem (UW/UMCS)

pt.

Historyczny problem nowoczesności

 w

czwartek 27 X 2022 o godzinie 17:00

(online)

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wysłanie wiadomości mailowej na adres: twisniewski91@gmail.com

Wystarczy wpisać w tytule “Proszę o link do seminarium Sekcji Młodych” lub inną łatwo zrozumiałą alternatywę!

Krótki komentarz wygłosi Piotr Kowalewski Jahromi (UŚ) a spotkanie będzie moderował Tomasz Wiśniewski (UAM).

Bardzo liczymy na aktywny udział w dyskusji. Zachęcamy do zapoznania się z Wstępem i Rozdziałem I rozprawy doktorskiej Jakuba (do pobrania poniżej).

Na koniec zachęta Autora:

Historyczny problem nowoczesności (ABSTRAKT)

“Tytuł mojego wystąpienia skrywa kilka sensów. Może chodzić o zmienne losy problemu nowoczesności – jako zestawu faktów i zjawisk, jako idei lub jako pojęcia – w dziejach. Może też chodzić o coś bardziej fundamentalnego: o to, czy i jak pojęcie nowoczesności oddaje samą historyczność człowieka.  Nie tylko więc o to, w jaki sposób nowożytność, z jej przebogatym dziedzictwem, ukształtowała świat współczesny, ale również o to, na czym polega samo bycie istotą dziejową. Wiąże się to wprost z myśleniem, które odpowiada w ogóle za naszą orientację w rzeczywistości. I właśnie myślenie jako zawsze już nowoczesne, ale zarazem przednowoczesne i ponowoczesne, tworzy – jak sądzę – historię.

Taką refleksję rozwinąłem w obronionej przed rokiem rozprawie doktorskiej, którą zamierzam krótko przedstawić. Zrodziła się ona z oporu wobec przekonania, że oto nastała nowa epoka mentalna, czas zupełnie nowej myśli – my, ludzie dzisiejsi, mielibyśmy być nową i lepszą wersją naszego gatunku, bo mniej dogmatyczną, z szerszymi i otwartymi horyzontami, bez klapek na oczach, nieskrępowaną autorytetem tradycji lub rzekomych prawd objawionych. Tymczasem gdy spojrzy się na ruch istorein – obserwacji i opowiadania – jako typowy modus myślenia, okaże się, że nigdy nie byliśmy w gruntownym sensie nowocześni. I tak przed nowoczesnością również znajdziemy myśli ponowoczesne.”

 

dr Jakub Dadlez – filozof, adiunkt na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się filozofią nowożytną i współczesną, a także zagadnieniami historii, podmiotu czy inności. Autor rozprawy doktorskiej Michel de Montaigne i nowoczesność oraz licznych artykułów, publikowanych w „Historyce”, „Etyce” czy „Studia Philosophica Wratislaviensia”. Zawodowo także redaktor merytoryczno-językowy w wydawnictwach naukowych.

Plik do pobrania - Jakub-Dadlez_Michel-de-Montaigne-i-nowoczesnosc_spis-tresciwstepRozdzial-I.pdf