Ogólnopolska Konferencja Doktorancka „Perspektywy badań historycznych: Obserwacje, kultywacje, innowacje”, Poznań, czwartek-piątek 17-18 listopada 2022 r.

Nabór referatów na Ogólnopolską Konferencję Doktorancką:
„Perspektywy badań historycznych: Obserwacje, kultywacje, innowacje”
Poznań, 17-18 listopada 2022 roku

Doktoranci i doktorantki I roku Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM mają przyjemność zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Doktorancką „Perspektywy badań historycznych: Obserwacje, kultywacje, innowacje”.
Historia jest dynamicznie rozwijającą się dyscypliną naukową, której badania historyczne ulegają we współczesnym świecie głębokim i często przyspieszonym przewartościowaniom i redefinicjom. Pojawianie się na horyzoncie coraz to nowych perspektyw badawczych, podejść i metod takich, jak m.in. głęboka historia i wielka historia (big history, deep history), historia dźwiękowa, neurohistoria, historia transnarodowa, historia sądowa, nowa historia środowiskowa, historia publiczna czy historia wielogatunkowa, uczyniło historię pojęciem szerszym niż dotychczas, co nie znaczy jednak, że znane wcześniej nurty znalazły się w odwrocie. Pod presją coraz bardziej upowszechniających się badań transdyscyplinarnych i transdziedzinowych, historycy podejmują działania mające na celu z jednej strony obronę autonomii dyscypliny, z drugiej zaś otwarcia jej na inne dziedziny nauki, które pozwalają wyjrzeć poza to, co zwykło się określać historią. Badacze wracają także do dyskusji na temat fundamentów myślenia historycznego rozważając w zmieniających się kontekstach zagadnienia czasu, przestrzeni, historyczności, postępu i roli człowieka jako twórcy dziejów. Stając przed koniecznością wyjścia poza tradycyjny zakres zainteresowań, mierzą się z przekraczającymi dawne granice wyzwaniami współczesności. W przemianach tych kluczowa staje się praca młodych badaczy, którzy są otwarci na pojawiające się perspektywy badawcze i gotowi są wnieść je do refleksji historycznej.
Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni wymiany myśli i refleksji dla doktorantów prowadzących badania historyczne w polskich instytucjach naukowych. Przewodnim tematem konferencji będą innowacje, konserwacje i wyzwania obecne w pracach młodych badaczy.
Zapraszamy do prezentowania własnych koncepcji dotyczących zarówno nowych perspektyw badawczych, podejść, metod, technik i narzędzi potrzebnych we współczesnych badaniach historycznych, jak i do przedstawiania tych, które stanowią rodzaj dyscyplinarnego dziedzictwa i zasługują na specjalną ochronę i konserwację przez środowisko badaczy przeszłości. Chcemy także otworzyć pole do dyskusji dla doktorantów, którzy nie mieli jeszcze okazji do rozwinięcia teoretycznych podstaw swoich rozpraw – zorganizujemy dla nich sesję poświęconą koncepcjom przyszłych prac doktorskich.
Będziemy obradować w ramach dwóch sesji. Pierwsza z nich, zawierająca klasyczne 20-minutowe referaty i zakończona publikacją, dotyczyć będzie wyzwań i perspektyw metodologicznych. W drugiej, opartej na formule szybkich wystąpień, chętni będą mogli zaprezentować projekty swoich prac doktorskich.

Wykłady kluczowe wygłoszą: prof. dr hab. Joanna Wojdon (Instytut Historii UWr) oraz prof. dr hab. Andrzej Buko (Instytut Archeologii i Etnologii PAN).

Informacje praktyczne:
• Data wydarzenia: 17-18 listopada 2022 roku
• Miejsce: Poznań, Sala Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, ul. Mielżyńskiego 27/29
• Opłata konferencyjna: 155 złotych (w cenie są materiały konferencyjne oraz poczęstunek)
• Zgłoszenia prosimy wysyłać poprzez formularz zgłoszeniowy
• Termin przesyłania abstraktów: 30 września dla sesji referatów, 10 października dla sesji szybkich wystąpień
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: perspektywy.historia@gmail.com lub poprzez Facebook.

Plik do pobrania - Call-for-Papers.pdf

Default image
Ewa Domańska
Wydział Historii UAM