Ogólnopolska Konferencja Doktorancka „Perspektywy badań historycznych: Obserwacje, kultywacje, innowacje”, Poznań, czwartek-piątek 17-18 listopada 2022 r.

Ogólnopolska Konferencja Doktorancka
„Perspektywy badań historycznych: Obserwacje, kultywacje, innowacje”
Poznań, 17-18 listopada 2022 roku
Sala Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, ul. Mielżyńskiego 27/29

[Michał Gęsiarz, Sprawozdanie z konferencji. Portal universyteckie.pl (UAM), 15.12.2022 – czytaj więcej tutaj >>>]

Doktoranci i doktorantki I roku Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM mają przyjemność zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Doktorancką „Perspektywy badań historycznych: Obserwacje, kultywacje, innowacje”.

Historia jest dynamicznie rozwijającą się dyscypliną naukową, której badania historyczne ulegają we współczesnym świecie głębokim i często przyspieszonym przewartościowaniom i redefinicjom. Pojawianie się na horyzoncie coraz to nowych perspektyw badawczych, podejść i metod takich, jak m.in. głęboka historia i wielka historia (big history, deep history), historia dźwiękowa, neurohistoria, historia transnarodowa, historia sądowa, nowa historia środowiskowa, historia publiczna czy historia wielogatunkowa, uczyniło historię pojęciem szerszym niż dotychczas, co nie znaczy jednak, że znane wcześniej nurty znalazły się w odwrocie. Pod presją coraz bardziej upowszechniających się badań transdyscyplinarnych i transdziedzinowych, historycy podejmują działania mające na celu z jednej strony obronę autonomii dyscypliny, z drugiej zaś otwarcia jej na inne dziedziny nauki, które pozwalają wyjrzeć poza to, co zwykło się określać historią. Badacze wracają także do dyskusji na temat fundamentów myślenia historycznego rozważając w zmieniających się kontekstach zagadnienia czasu, przestrzeni, historyczności, postępu i roli człowieka jako twórcy dziejów. Stając przed koniecznością wyjścia poza tradycyjny zakres zainteresowań, mierzą się z przekraczającymi dawne granice wyzwaniami współczesności. W przemianach tych kluczowa staje się praca młodych badaczy, którzy są otwarci na pojawiające się perspektywy badawcze i gotowi są wnieść je do refleksji historycznej.
Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni wymiany myśli i refleksji dla doktorantów prowadzących badania historyczne w polskich instytucjach naukowych. Przewodnim tematem konferencji będą innowacje, konserwacje i wyzwania obecne w pracach młodych badaczy.

PROGRAM

Czwartek, 17 listopada

9:00 Otwarcie Konferencji

9:20 – 11:00 Sesja 1 (moderator: Michał Gęsiarz)

 • Iwona Lilly (Uniwersytet Łódzki): The media image of Prince Albert Based on Selected British Press Titles and Journalism (1840-1861) [Wizerunek medialny księcia Alberta na podstawie wybranych brytyjskich tytułów prasowych i publicystyki 1840-1861]
 • Amel Mana (Uniwersytet Warszawski): Ciałem i słowem. Syjonizm jako projekt kulturowy i techniki siebie. Haszomer Hacair w II Rzeczpospolitej
 • Paweł Szczepura (Uniwersytet Warszawski): Odbudowa Warszawy jako konflikt o miasto 1945-1956

11:15 – 11:30 Przerwa na kawę

11:30 – 13:00 Wykład wiodący – prof. dr hab. Andrzej Buko: “Archeologia i nowsze badania nad początkami państwa polskiego” (prowadzi: Patryk Maćkowiak)

13:00 – 14:00 Przerwa na obiad

14:15 – 16:30 Sesja 2 (moderator: Michał Krzyżaniak)

 • Magdalena Ciemierkiewicz (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie): Perspektywa autobiograficzna w badaniach historycznych
 • Izabela Janicka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): Specyfika i zastosowania badań prozopograficznych na przykładzie braci Zakonu Krzyżackiego
 • Jędrzej Bończak (Uniwersytet Łódzki): Polska publicystyka emigracyjna – źródło historyczne i cenny zabytek kultury
 • Michał Kępski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): Dziedzictwo – pole badań historycznych?

16:45 – 18:45 Fakultatywnie – wycieczka: 1000 lat lokalnej i transnarodowej historii Poznania (oprowadza: Michał Gęsiarz)

Piątek, 18 listopada
9:15 – 11:15 Sesja 3 (Moderator: Szymon Antosik)

 • Adrian Gendera (Uniwersytet Wrocławski): Zapach jako kategoria badawcza życia codziennego. Refleksja metodologiczna
 • Michał Gęsiarz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): Definiując solidarność. Wokół norweskich badań nad ruchami solidarnościowymi i potencjału terminu „polityka solidarnościowa”
 • Mateusz Szczepaniak (Uniwersytet Warszawski): Żydowski „wiek przełęczy”. Semantyka historyczna i mikrohistoria w badaniach nad pojęciem w języku jidysz: folks-inteligent

11:15 – 11:30 Przerwa na kawę

11:30 – 13:00 Wykład wiodący – prof. dr hab. Joanna Wojdon: Od praktyki do teorii i z powrotem – pięć dekad „public history” (prowadzi: Michał Kępski)

13:00 – 14:00 Przerwa na obiad

14:15 – 16:30 Sesja 4 (moderator: Izabela Janicka)

 • Diana Mroczek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): Badanie przestępczości przeciwko dziedzictwu archeologicznemu
 • Adam Włodarski (Uniwersytet Warszawski): Związki historii i antropologii w badaniach nad misją jezuitów w Azji nowożytnej
 • Paweł Marek Mrowiński (Uniwersytet Warszawski): Śmierć i polityka. Społeczno-polityczny wymiar uroczystości żałobnych w powojennej Polsce (1945-1989)

16:30 Zamknięcie obrad

Kontakt: perspektywy.historia@gmail.com lub poprzez Facebook.

Default image
Ewa Domańska
Wydział Historii UAM