Zaproszenie na ogólnopolską konferencję: „Metodologia historii: Współczesne wyzwania i możliwości”, Poznań, 8-10 grudnia 2022 r.

Szanowni Państwo,

w dniach 8-10 grudnia 2022 r. odbędzie się w Poznaniu ogólnopolska konferencja pt.: „Metodologia historii: Współczesne wyzwania i możliwości”, organizowana przez Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii.

Ważnym impulsem do jej zorganizowania były prace nad przygotowaniem, w ramach działań Komisji Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii, podręcznika dla studentów historii „Wprowadzenie do metodologii historii”. W przedsięwzięciu tym wzięło udział 25 autorów reprezentujących różne ośrodki naukowe, generacje i podejścia badawcze. Dyskusje towarzyszące pisaniu i recenzowaniu rozdziałów książki, uwidoczniły problemy i wyzwania, z którymi boryka się dzisiaj metodologia historii jako subdyscyplina badań historycznych.

Bardzo Państwa prosimy o zarezerwowanie terminu 8-10 grudnia, a organizatorzy sesji wkrótce zwrócą się do Państwa z indywidualnymi zaproszeniami. Z góry także przepraszamy, że do organizacji, wystąpień i moderowania sesji, będziemy mogli zaprosić jedynie część grona. Zależy nam jednak, by wszyscy Państwo czuli się zaproszeni do wzięcia udziału w konferencji i do aktywnego uczestnictwa w dyskusjach.

Poniżej do pobrania misja konferencji i zarys programu.

Zapraszamy w grudniu do Poznania i bardzo liczymy na Państwa udział w planowanym spotkaniu.

Prosimy o przekazanie informacji także doktorantom.

Z poważaniem,

Prof. UAM dr hab. Maria Solarska (Kierowniczka Zakładu Metodologii Historii i Historii Historiografii)
Prof. dr hab. Ewa Domańska (Przewodnicząca Komisji Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii)

Plik do pobrania - Metodologia-historii_konferencja_Poznan_zajawka_30.06.2022_info_wyslane.pdf

Default image
Ewa Domańska
Wydział Historii UAM