“Rozumienie faktu historycznego w metodologii historii i źródłoznawstwie historycznym”, czwartek, 20 styczeń 2022, godz. 17:30-19:30 (ZOOM)

Celem seminarium jest przedyskutowanie rozumienia faktu historycznego  jako jednego z kluczowych pojęć wiedzy historycznej z punktu widzenia metodologii historii i źródłoznawstwa historycznego.  Zamiarem jest wskazanie pól problemowych charakterystycznych dla tych dwóch specjalności,  określenie własnych stanowisk, a także wspólnych i różniących je zagadnień szczegółowych. Punktem wyjścia będą dwa referaty przygotowane przez metodologów historii i źródłoznawców, dla których punktem odniesienia będą koncepcje Jerzego Topolskiego i Brygida Kürbis. Krytyczne podejście do rozumienia faktu historycznego ma stanowić punkt wyjścia dla konstruktywnej dyskusji na temat relacji pomiędzy metodologią historii a źródłoznawstwem historycznym. W seminarium udział wezmą: prof. dr hab. Jan Pomorski; dr. hab. Edward Skibiński, prof. UAM; dr. hab. Paweł Stróżyk, prof. UAM; dr Aleksandra Kuligowska.

Program:

  • Jan Pomorski (UMCS), Fakt historyczny. Perspektywa metodologiczna
  • Edward Skibiński (UAM), Fakt historyczny a źródło historyczne
  • Paweł Stróżyk (UAM), Fakt historyczny z perspektywy źródłoznawstwa historycznego – garść uwag
  • Aleksandra Kuligowska (UW), Komentarz wprowadzający do dyskusji: Rozumienie faktu historycznego między metodologią historii i źródłoznawstwem historycznym

Wydarzenie organizowane jest w ramach połączonych seminariów im. Brygida Kürbis organizowanych na Wydziale Historii UAM przez Edwarda Skibińskiego i Pawła Stróżyka oraz seminarium im. Jerzego Topolskiego organizowanych przez Komisję Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii (Komitet Nauk Historycznych PAN).

 

Plik do pobrania - Pomorski_Skibinski_Strozyk_Fakt_historyczny_2022.pdf

Default image
Ewa Domańska
Wydział Historii UAM