Spotkanie autorskie z Profesorem Rafałem Stobieckim poświęcone jego najnowszej książce “Historio, historio, cóżeś ty za pani”. Eseje historiograficzne, poniedziałek, 21 lutego 2022, godz. 16:30 (TEAMS)

Zapraszamy na kolejne otwarte spotkanie z serii “Gdańskie Spotkania Towarzystwa Historiograficznego”:

21 lutego 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 za pośrednictwem platformy MS Teams odbędzie się spotkanie z prof. dr hab. Rafałem Stobieckim z Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone jego najnowszej książce pt. “’Historio, historio, cóżeś ty za pani”. Eseje historiograficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022.

Jako dyskutantka wystąpi dr hab. Magdalena Nowak, prof. Uniwersytetu Gdańskiego.

Rafał Stobiecki (ur. 1962) – historyk historiografii. Kierownik Katedry Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii UŁ. Główne zainteresowania badawcze: historiografia okresu PRL-u, rosyjska i radziecka historiografia XIX i XX w., emigracyjne dziejopisarstwo polskie po 1945 r. Ostatnio opublikował: „Mam na Pana nowy zamach…” Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946-2000, wybór oprac. S. M. Nowinowski, R. Stobiecki przy współpracy A. Brzezińskiej i M. Przybysz-Gralewskiej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2019, t. 1-3; Historiografia PRL. Zamiast podręcznika, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2020; „Historio, historio, cóżeś ty za pani”, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2021. Członek Kapituły Nagrody im. T. Kotarbińskiego. ORCID 0000-0002-1458-1657. Więcej informacji tutaj >>>

Dr hab. Magdalena Nowak, prof. UG
Przewodnicząca Koła
Towarzystwa Historiograficznego w Gdańsku

Plik do pobrania - R.-Stobiecki-Historio-historio-fragment.pdf

Default image
Piotr Kowalewski Jahromi
dr, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach