Robert Traba. “Historia (nie) na sprzedaż, czyli o trzech obliczach historii stosowanej”, czwartek, 10 marca, godz. 17:30 (ZOOM)

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach ogólnopolskich seminariów naukowych im. Jerzego Topolskiego, które odbędzie się w czwartek, 10 marca 2022 roku o godz. 17:30 (ZOOM). Naszym gościem będzie Pan Profesor Robert Traba z wystąpieniem: “Historia (nie) na sprzedaż, czyli o trzech obliczach historii stosowanej”.

Abstrakt: Wykład jest formą autorecenzji książki Historia (nie) na sprzedaż, która ukaże się na przełomie 2022/2023 roku. Książka Roberta Traby to obraz podwójny. Jego awers stanowi panoramę ważnych tematów funkcjonowania historii w przestrzeni publicznej. Rewersem jest autoportret badacza i praktyka zdarzeń kulturowych, które odnoszą się do współczesnej recepcji historii. Historia stosowana jest pojęciem organizującym opowieść i jednocześnie metaforą, która definiuje jeden z etapów i obszarów badań oraz aktywności publicznej autora.

Robert Traba – profesor nauk społecznych i historyk; pracuje w Instytucie Studiów Politycznych PAN w Warszawie. Specjalizuje się w badaniach pamięci społecznej i historii kulturowej Polski, Europy Środkowo-Wschodniej i Niemiec w XIX i XX wieku oraz polsko-niemieckiego pogranicza. Horyzont poznawczy tych badań wyznaczają następujące kategorie: akulturacja, kultura pamięci, historia w przestrzeni publicznej, regionalizmy, krajobraz kulturowy. W sferze aktywności publicznej zdefiniował pojęcie otwartego regionalizmu, sukcesji kulturowej i czytanie krajobrazu kulturowego. Kierował międzynarodowymi projektami badawczymi, m.in.:

  • Polsko-niemieckie miejsca pamięci / Deutsch-polnische Erinnerungsorte;
  • Akulturacja i asymilacja na pograniczach kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku;
  • My, berlińczycy!/ Wir Berliner! Polacy w rozwoju Berlina (XVIII–XXI w.) – tu, m.in. wystawy w dwóch muzeach Berlina;
  • Modi Memorandi. Projekt wielodyscyplinarnego leksykonu kultury pamięci;
  • Historia i pamięć polsko-niemieckiego pogranicza. Warmińska Purda.
  • W latach 2008-2020 współkierował polsko-niemieckim projektem drugiego na świecie, bilateralnego podręcznika do nauki historii.

Współkieruje projektem Handbuch. Geschichte Polens, przygotowując IV tom historii Polski, obejmujący XX wiek. Obecnie zajmuje się porównawczą historią Polski oraz „Ziemiami Odzyskanymi” w perspektywie biograficznej. Ostatnie publikacje: Warum Besatzung? Essays zur Erinnerungskultur, Berlin: DPG i DIALOG Deutsch-Polnisches Magazin, 2020; Niedokończona wojna? „Polskość” jako zadanie pokoleniowe, red. Robert Traba, Warszawa: ISP PAN, 2020; Historia (nie) na sprzedaż, 2022 [oddana do druku].

Plik do pobrania - Robert-Traba-Historia-stosowana-jako-subdyscyplina-akademicka.-Konteksty-i-propozycje.pdf

Default image
Ewa Domańska
Wydział Historii UAM