Ukazał się angielskojęzyczny numer specjalny “Historyki” (vol. 51, 2021)

Jak pisze w nocie od Redakcji Krzysztof Zamorski, pomysł wydania numeru specjalnego „Historyki” pojawił się w związku z XXIII Międzynarodowym Kongresem Nauk Historycznych, który odbędzie się w 21-27 sierpnia 2022 roku w Poznaniu. Redakcja zaprosiła polskich specjalistów zajmujących się teorią i historią historiografii oraz metodologią historii do nadesłanie artykułów odzwierciedlających aktualne tendencje w prowadzonych przez nich badaniach. Numer specjalny 51. tomu „Historyki” zawiera zarówno nowe studia przygotowane specjalnie do tego numeru, jak jak i angielskie tłumaczenia artykułów, które wcześniej ukazały się w języku polskim. Kongresowy tom „Historyki”  prezentuje szeroką panoramę badań prowadzonych w Polsce i ma także za zadanie uczcić te ważne dla polskiej historii wydarzenie. Międzynarodowe Kongresy Nauk Historycznych odbywają się od 1898 roku, a Polska została wybrana na ich gospodarza po raz drugi. Warto przypomnieć, że Warszawa i częściowo Kraków stały się miejscem miejscem VII Kongresu, który odbył się w 1933 roku. Tom w całości dostępny jest online tutaj >>>.

Historyka, vol. 50, 2021, numer specjalny, spis treści

Default image
Ewa Domańska
Wydział Historii UAM