Ogłoszenie o konkursie im. Marcelego Handelsmana dla wyróżniających się prac doktorskich z zakresu teorii historii, historii historiografii i metodologii historii. Termin: 30 czerwca 2024 r.

Szanowni Państwo,

rozpoczął się nabór zgłoszeń do IV edycji konkursu o nagrodę Nagrodę czasopisma „Historyka. Studia Metodologiczne” im. Marcelego Handelsmana. Nagroda wyosni 3000 zł i ufundowana jest przez Polskie Towarzystwo Historyczne i Towarzystwo Historiograficzne. W bieżącej edycji nagroda zostanie przyznana autorom wyróżniających się prac doktorskich z zakresu teorii historii, historii historiografii i metodologii historii, które oferują pogłębioną refleksję nad ważnymi zjawiskami i tendencjami w badaniach historycznych i historiograficznych, tworzą nowe idee, metody i podejścia teoretyczne umożliwiające innowacyjny opis przeszłej rzeczywistości i/lub proponują odkrywczą, pogłębioną metodologicznie praktykę badawczą. Nagroda może być przyznana pracom z zakresu innych dziedzin badań historycznych, jeśli zakres i sposób wykorzystania nowoczesnych podejść i metod badawczych czynić z nich będą prace nowatorskie i inspirujące metodologicznie. Do konkursu można zgłaszać prace doktorskie, których obrony odbyły się w latach 2020, 2021, 2022, 2023. Termin nadsyłania prac na konkurs mija z dniem 30 czerwca roku.

Wymogi formalne
1. Każda nadesłana na konkurs praca powinna zawierać list przewodni przewodniczącego rady dyscypliny lub dyrekcji instytutu gdzie praca była obroniona potwierdzający, że zarówno kandydat, jak i praca spełniają wymogi formalne konkursu.
2. Do każdej nadesłanej na konkurs pracy powinny być dołączone kopie jej recenzji i rekomendacja promotora.
3. Każda nadesłana praca powinna również zawierać oświadczenie autora, że jest ona jego dziełem autorskim i jako taka podlega ochronie prawnej.
4. Każdy uczestnik konkursu zobowiązuje się wobec jego organizatorów i fundatorów do zamieszczenia w ewentualnej późniejszej publikacji całości lub fragmentów nagrodzonej pracy adnotacji informującej o zdobyciu nagrody w tym konkursie.
5. Na konkurs należy przysłać elektroniczną wersję pracy wraz ze skanami wymaganej dokumentacji na adres redakcji: historyka@uj.edu.pl
6. Praca może być nadesłana przez promotora lub autora.

Poniżej regulamin nagrody.

Plik do pobrania - Regulamin-IV-edycji-konkursu-o-Nagrode-im.-Marcelego-Handelsmana.pdf

Default image
Ewa Domańska
Wydział Historii UAM