Egodokumenty - śamoświadectwa - egodokumentalność. Teoria i Praktyka, red. H. Ciechanowski, W. Chorożyczewski, S. Roszak, W. Piasek. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, ss. 394.
Default image
Wojciech Piasek
Dr hab, prof UMK