Solidarność z Ukrainą. Oświadczenie Komisji THHiMH

Członkowie Komisji Teorii Historii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii w pełni solidaryzują się z uchwała Prezydium Komitetu Nauk Historycznych PAN z dnia 24 lutego 2022 roku i wyrażają sprzeciw wobec brutalnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz solidarność z narodem ukraińskim.

Zob. także:

Polska Akademia Nauk solidarna z Ukrainą

Default image
Ewa Domańska
Wydział Historii UAM