Powołanie Sekcji Młodych Badaczy

Powołanie Sekcji Młodych Badaczy

Komisja powołała działającą w jej ramach Sekcję Młodych Badaczy złożoną z reprezentujących historię i teorię historiografii oraz metodologię historii doktorów i doktorantów, której zadaniem jest m.in. promowanie, inicjowanie i koordynowanie działalności naukowej prowadzonej w ramach Komisji wśród doktorantów i młodych pracowników naukowych. Więcej na temat działań Sekcji tutaj