Prof. dr hab. Jolanta Kolbuszewska Prezeską Towarzystwa Historiograficznego

W czasie Walnego Zebranie Członków Towarzystwa Historiograficznego, które odbyło się 20 września 2023 roku, został wybrany Zarząd Główny Towarzystwa na kadencję 2023-2026 w składzie:

Prof. dr hab. Jolanta Kolbuszewska (Łódź) – prezes
Dr hab. prof. UR Mariola Hoszowska (Rzeszów) – wiceprezes
Dr hab. prof. UMCS Ewa Solska (Lublin) – wiceprezes
Prof. dr hab. Rafał Stobiecki(Łódź) – wiceprezes
Prof. dr hab. Leonid Zaszkilniak (Lwów) – wiceprezes
Dr hab. prof. UG Magdalena Nowak (Gdańsk) – sekretarz
Dr Agnieszka Kawalec (Rzeszów) – skarbnik

Pozostali członkowie Zarządu
Dr hab. prof. UW Katarzyna Błachowska (Warszawa)
Prof. dr hab. Violetta Julkowska (Poznań)
Dr hab. prof. UG Barbara Klassa (Gdańsk)
Dr hab. prof. UP Krzysztof Królczyk (Poznań)
Dr hab. Lidia Łazurko (Drohobycz)
Dr hab. prof. UR Paweł Sierżęga (Rzeszów)
Dr hab. prof. UMCS Anna Ziębińska-Witek (Lublin)

Komisja Rewizyjna TH
Dr Elżbieta Biesiadecka (Rzeszów)
Dr hab. prof. UJK Lidia Michalska-Bracha (Kielce)
Dr hab. prof. UMCS Marek Woźniak (Lublin)

Składamy życzenia sukcesów i owocnej kadencji na nowych stanowiskach dla Pani Prezes oraz całego Zarządu; pełnej inspiracji pracy, zgrania w zespole oraz udanych działań na rzecz rozwoju historiografii, jej historii i teorii. Ustępującym Członkom Zarządu Towarzystwa Historiograficznego, bardzo dziękujemy za jakże owocną współpracę i zaangażowanie.  Życzymy pomyślności w przyszłych działaniach i nadchodzących wyzwaniach.

Default image
Ewa Domańska
Wydział Historii UAM