Rekomendacje Komisji THHiMH w zakresie kształcenia

 

Od września 2020 do marca 2021 Komisje pracowała na rekomendacjami w zakresie kształcenia w bloku zajęć poświęconych teoretycznym i metodologicznym problemom wiedzy historycznej na studiach I i II stopnia kierunku historii. Rekomendacje zostały przyjęte w jednomyślnym głosowaniu w dniu 29 marca 2021 roku.

Tekst Rekomendacji tutaj.