Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z antropologii historii im. Bronisława Geremka IV edycja (2022)
Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z antropologii historii im. Bronisława Geremka IV edycja (2022)
Pierwszą nagrodę w kategorii prac magisterskich otrzymała Marta Pawlińska za pracę pt. “Nie trzeba się załamywać, jest się przecież mężczyzną”. Obrazy męskości w pamiętnikach polskich mężczyzn pracujących przymusowo na rzecz Trzeciej Rzeszy, napisaną pod opieką dr. hab. Piotra M. Majewskiego.
Wyróżnienie w kategorii prac magisterskich otrzymał Mateusz Ścisły za pracę pt. Granice w XVII-wiecznej Europie i ich postrzeganie w narracjach wybranych staropolskich peregrynantów, napisaną pod opieką prof. dr. hab. Roberta Kołodzieja.
Wyróżnienie w kategorii prac magisterskich otrzymała Monika Szamik za pracę pt. Mieszczańska (nie)codzienność zamościan w drugiej połowie XVII stulecia w „Efemerosie” Bazylego Rudomicza, napisaną pod opieką dr hab. Agnieszki Januszek-Sieradzkiej.
[Jury w kategorii prac magisterskich odstąpiło od przyznania drugiej oraz trzeciej nagrody, postanowiło o przyznaniu dwóch wyróżnień].
Nagrodę w kategorii prac licencjackich otrzymał Bartłomiej Pocielej za pracę pt. “Oj, z jego ciała ja pierogów napiekę” – zjawisko zbrodni z miłości na przykładzie historii Sebastiana Miaszczyka oraz Reginy Gączykowej, napisaną pod opieką dr. Stanisława Witeckiego.
Default image
Wojciech Piasek
Dr hab, prof UMK